Deratyzacja. Co to jest i dlaczego jest przeprowadzana?


Istnieje kilka tysięcy gatunków gryzoni, które stanowią większość ssaków na naszej planecie. Ze względu na swój tryb życia, wiele gatunków jest wektorami infekcji lub ich patogenów. Często gryzonie bytują w mieszkaniach i dużych skupiskach ludzkich, co stwarza duże zagrożenie epidemiologiczne.

Najbardziej szkodliwymi gatunkami są szczury, myszy i nornice. Gryzonie te są najbliżej człowieka i przenoszą wiele rodzajów niebezpiecznych chorób. Zamieszkują takie miejsca jak budynki mieszkalne, magazyny i warsztaty, gospodarstwa rolne, zakłady przemysłowe, uzbrojenie podziemne itp.

Choroby gryzoni

Gryzonie są nosicielami niebezpiecznych dla ludzi chorób zakaźnych i pasożytniczych, takich jak zapalenie mózgu, riketsjozy, tularemia, gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym (HFRS), leptospiroza, infekcje grzybicze i zakażenia helmintami.

Gryzonie mają również tendencję do psucia żywności, uniemożliwiając jej spożycie przez ludzi w przyszłości. Szkodniki mogą zniszczyć meble, ściany, książki i inne elementy wnętrza, co czyni ich obecność jeszcze bardziej szkodliwą.

Deratyzacja Białystok https://centrumdezynfekcji.pl/deratyzacja/ to zestaw środków i procedur mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się gryzoni. Potrzeba takich prac wynika z zagrożenia epidemiologicznego, jakie stwarzają gryzonie. Zwalczanie gryzoni odbywa się w formie działań zapobiegawczych i eksterminacji różnymi metodami.

Główne rodzaje deratyzacji Białystok to:

  • prewencyjny;
  • zapobiegawczo-eksterminacyjny.

Celem deratyzacji profilaktycznej jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszystkich rodzajów gryzoni w pomieszczeniach. Procedury obejmą blokowanie szkodników przed wejściem i dostępem do żywności i innych przedmiotów, które mogą zaszkodzić.

Eksterminacyjna kontrola szkodników to kompleks procedur, których celem jest kontrola liczebności gryzoni i ich terminowa, wysokiej jakości eliminacja. Ten rodzaj prac deratyzacyjnych jest bardzo czasochłonny i wymaga specjalnych umiejętności. Poszukiwane są siedliska gryzoni, monitorowane są ich populacje i ruchy. Jest to konieczne do jednorazowej i całkowitej eksterminacji szkodników.

Metody deratyzacji w Białymstoku

Wybór metody deratyzacji pomieszczeń i terytoriów zależy od charakterystyki terenu, wymagań sanitarno-technicznych oraz cech biologicznych szkodników. Istnieją 4 główne typy deratyzacji eksterminacyjnej: chemiczna, gazowa, mechaniczna i biologiczna.